Teisininko komentaras. Nekilnojamojo turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui akto pripažinimo negaliojančiu

Kasacinėje byloje buvo sprendžiama dėl teisės normų, reglamentuojančių skolininko areštuoto turto pardavimo skolininko pasiūlytam turto pirkėjui tvarką, kai turtas skolininko pasiūlytam pirkėjui parduotas po turto pirmųjų varžytynių.

Advokatas Stanislav Papijanc komentuoja, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį dėl nekilnojamojo turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui akto pripažinimo negaliojančiu,  kad „Šioje nutartyje pateikti du išieškojimo proceso dalyviams svarbūs išaiškinimai.

Pirmiausia, pakeista anksčiau taikyta praktika dėl skolininko teisės pasiūlyti savo areštuoto turto pirkėją tik iki pirmųjų areštuoto turto varžytynių. Pagal šioje nutartyje pateiktą išaiškinimą skolininkas turi teisę siūlyti areštuoto turto pirkėją taip pat iki antrųjų varžytynių paskelbimo. Tai leidžia skolininkui užtikrinti, kad jo turtas nebūtų parduotas 40 proc. pigiau, nei nustatyta turto vertė.

Be to, šioje nutartyje išaiškinta, kad areštuoto turto varžytynėse jų laimėtojo pasiūlyta turto pirkimo kaina, kuri nebuvo sumokėta ir dėl to varžytynės paskelbtos neįvykusiomis, negali būti vertinama kaip to turto rinkos kaina. Tai sudaro papildomas sąlygas išieškotojui gintis nuo nesąžiningų varžytynių dalyvių, kurie varžytynių metu piktnaudžiaudami teise reikšmingai pakelia siūlomą turto kainą ir laimi varžytynes, tačiau tokios kainos nesumoka. Tokiu atveju, nei skolininkas, nei kiti išieškojimo proceso dalyviai negali pagrįstai reikalauti antstolio, kad areštuotas turtas būtų perkainotas pagal varžytynėse pasiūlytą ir nesumokėtą kainą, turto pardavimas turėtų būti tęsiamas remiantis vėliausiame turto arešto akte nurodyta areštuoto turto verte.

Tokie Kasacinio teismo praktikos pakeitimai svariai prisideda prie vykdymo proceso tikslo – užtikrinti realų vykdomojo dokumento įvykdymą, nepažeidžiant vykdymo proceso šalių teisių, pareigų ir teisėtų interesų pusiausvyros.“

 

Stanislav Papijanc

Partneris, advokatas Šenavičius ir partneriai RESPONSE

 

Susiję

Sutelktinis NT finansavimas: atsiveriant ES rinkai investuotojams mažės grąža

Ateinančių metų sausį Lietuvoje turėtų įsigalioti europinė direktyva, nacionaliniu mastu veikiančioms platformoms atverianti visą ES rinką. Platformoms perėjimas nebus sunkus,...

Palūkanų išieškojimas iš svetima hipoteka įkeisto turto

Teismas pripažino hipotekos kreditoriaus teisę iš svetima maksimaliąja hipoteka įkeisto turto išieškoti kompensacines palūkanas, skaičiuojamas iki visiško skolos grąžinimo. Sėkmingai...

RESPONSE komanda teikė teisines paslaugas parduodant UAB „Finansų bitė verslui“ akcijas

Mūsų komanda teikė teisines paslaugas klientui UAB „Vertingi sprendimai“ parduodant jam priklausančias vienos sėkmingiausių Lietuvoje sutelktinio finansavimo bendrovės UAB „Finansų...