PRIVATUMO PRANEŠIMAS

 

Šiame privatumo pranešime (Pranešimas“) nurodome kaip advokatų profesinė bendrija Šenavičius ir partneriai RESPONSE („RESPONSE“ arba „mes“) tvarko savo klientų, kandidatų į darbuotojus, interneto svetainės lankytojų ar kitų fizinių asmenų („Jūsų“) duomenis ir užtikrina šių duomenų apsaugą.

 

Jūsų asmens duomenų valdytojas esame mes – advokatų profesinė bendrija Šenavičius ir partneriai RESPONSE, juridinio asmens kodas 305228516, buveinės adresas Gynėjų g. 16, Vilnius, Lietuvos Respublika.

 

Jeigu turėsite klausimų ar prašymų, susijusių su mūsų atliekamu asmens duomenų tvarkymu, galite susisiekti su mumis el. paštu info@response-legal.com arba paštu adresu Gynėjų g. 16, Vilnius, Lietuvos Respublika.

 

Kadangi nuolat tobuliname savo teisinių paslaugų teikimą, šis Pranešimas taip pat gali būti atnaujintas. Apie bet kokius šio pranešimo atnaujinimus ar pakeitimus bus pranešta paskelbiant atnaujintą pranešimo versiją mūsų svetainėje. Apie bet kokius šio Pranešimo atnaujinimus bei pakeitimus informuosime savo interneto svetainėje paviešindami atnaujintą Pranešimo versiją.

 

Asmens duomenų tvarkymas teisinių paslaugų teikimo, asmens tapatybės nustatymo, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo reikalavimų įgyvendinimo tikslu

 

Mes tvarkome savo klientų (jų atstovų, darbuotojų) asmens duomenis teisinių paslaugų teikimo tikslu. Šiuos duomenis tvarkome siekdami sudaryti ar vykdydami sudarytas su klientais sutartis bei įgyvendinti RESPONSE veiklai taikytinus teisės aktų reikalavimus, be kita ko, įskaitant ir pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos, reikalavimus.

 

Šiuo tikslu tvarkomi RESPONSE klientų (jų atstovų, darbuotojų) asmens duomenys gali būti:

 • pagrindiniai asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data ir pan.);
 • kontaktiniai duomenys (gyvenamosios vietos adresas, el. pašto adresas, telefono numeris ir pan.);
 • finansiniai duomenys (duomenys apie lėšų ar pajamų nuosavybę arba šaltinį, mokėjimų duomenys ir jų dydžiai ir pan.) bei kita finansinė informacija, kuri gali būti tvarkoma vadovaujantis mums taikomais pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimais;
 • duomenys gaunami iš viešųjų registrų ir kitų teisėtų šaltinių;
 • kiti duomenys, kuriuos pateikiate tarpusavio sutarčių su mumis sudarymo ar vykdymo metu bei duomenys, kurie yra būtini mūsų paslaugų teikimui.

 

Taip pat, teikdami teisines paslaugas mes galime tvarkyti ir kitų fizinių asmenų duomenis (pvz., asmens duomenis, susijusius su kita teismo proceso šalimi). Šiuos duomenis tvarkome vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymu, taip pat kitais teisinių paslaugų teikimą reglamentuojančiais teisės aktais.

 

Visais atvejais RESPONSE savo klientų (jų atstovų, darbuotojų) ar kitų fizinių asmenų duomenis tvarko tik tokia apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant užtikrinti tinkamą teisinių paslaugų teikimą bei teisinių prievolių įvykdymą.

 

Klientų (jų atstovų, darbuotojų) asmens duomenys įprastai saugomi 10 metų nuo sudarytos sutarties įvykdymo, jeigu taikytinų teisės aktų reikalavimai nenustato ilgesnių atitinkamų asmens duomenų saugojimo terminų.

 

Asmens duomenų tvarkymas Jums pateikus užklausas

 

Jums susisiekus su mumis el. paštu, telefonu ar bet kokiu kitu būdu, RESPONSE tvarko Jūsų pateiktus asmens duomenis. Šis asmens duomenų tvarkymo tikslas yra siekis administruoti gautas užklausas, taip pat mūsų (ar kitų asmenų) teisių ir teisėtų interesų gynimas. Šių duomenų tvarkymo pagrindas yra RESPONSE teisėtas interesas.

 

Prašome laikytis bent minimalių savo asmens duomenų apsaugos reikalavimų, t. y. nenurodyti perteklinių asmens duomenų, kurie nėra reikalingi siekiamam tikslui. Taip pat, prašome nurodyti tik tiek asmens duomenų, kiek tai yra būtina siekiamam tikslui, dėl kurių yra teikiama užklausa, siunčiamas laiškas ar prašymas.

 

Kartu su užklausomis pateikiami Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi iki 3 metų. Visgi, šis saugojimo laikotarpis taip pat gali priklausyti nuo RESPONSE pateikiamų asmens duomenų turinio, pobūdžio bei kitų aplinkybių. Esant būtinybei ginti RESPONSE (ar kitų asmenų) teises ir teisėtus interesus, taip pat kitais teisės aktuose nurodytais atvejais Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi ir ilgesnį laikotarpį.

 

Asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslu

 

RESPONSE gali tvarkyti savo klientų ir kitų asmenų duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu (pvz., mes galime siųsti naujienlaiškius su mūsų pasiūlymais bei naujienomis teisės srityje, kvietimus dalyvauti renginiuose bei kitą informaciją).

 

Tokiu tikslu galime tvarkyti Jūsų kontaktinius duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, bendrovės pavadinimą.

 

Tiesioginės rinkodaros pranešimai jums bus siunčiami tik gavus aiškų jūsų sutikimą arba, kai esate mūsų klientas ir nesate išreiškęs prieštaravimo duomenis tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, panašių paslaugų rinkodarai. Visais atvejais, turite teisę bet kada (tiek iš anksto, tiek bet kada vėliau) nesutikti su Jūsų duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslu arba atšaukti tam duotą savo sutikimą kreipdamiesi į mus el. paštu info@response-legal.com.

 

Tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomų Jūsų duomenų saugojimo laikotarpis yra 2 metus nuo atitinkamų duomenų gavimo dienos, nebent iki nurodyto saugojimo termino pabaigos atsisakote tokio jūsų asmens duomenų tvarkymo. Suėjus minėtam terminui arba asmeniui atsisakius asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu iki šio termino pabaigos, RESPONSE Jūsų duomenis tvarkyti nustos.

 

Kandidatų į darbuotojus asmens duomenų tvarkymas

 

Norėdami prisijungti prie RESPONSE komandos, mūsų interneto svetainės skiltyje „Karjera“ galite su mumis susisiekti ir pateikti savo duomenis. Tai padaryti galite ir siųsdami informaciją apie save mūsų el. paštu info@response-legal.com. Kandidatuojant prisijungti prie RESPONSE komandos ir pateikiant duomenis apie save (pvz., atsiunčiant savo gyvenimo aprašymą (CV), motyvacinį laišką ir kt.), mes tvarkome tokius asmens duomenis kandidatų į darbuotojus atrankos tikslu. Tokius asmens duomenis tvarkome sutikimo pagrindu, t. y. kandidatui aktyviais veiksmais kreipiantis į RESPONSE.

 

Rekomenduojame laikytis bent minimalių asmens duomenų apsaugos reikalavimų ir neteikti perteklinės, su kandidatūra nesusijusios informacijos.

 

Jums pateikus savo asmens duomenis siekiant prisijungti prie RESPONSE komandos, tokius Jūsų asmens duomenis turime teisę saugoti ir naudoti atrankų tikslais iki 1 metų.

 

Asmens duomenų tvarkymas Jums apsilankius RESPONSE interneto svetainėje

 

Kuomet lankotės RESPONSE interneto svetainėje, galime tvarkyti tokius Jūsų asmens duomenis kaip lankytojo IP adresas, tinklo ir vietos duomenys (jei tokie duomenys yra suteikiami). Šie duomenys yra renkami slapukų ir kitų panašių technologijų pagalba Jūsų sutikimo pagrindu.

 

Slapukai yra mažos rinkmenos (duomenų failai), siunčiamos į naudojamą interneto naršyklę ir saugomos internetinės svetainės lankytojo įrenginyje (kompiuteryje, telefone ir pan.). Dėl šios priežasties RESPONSE interneto svetainė tam tikrą laiką gali „prisiminti“ internetinės svetainės lankytojo veiksmus, parinktis, atliktas operacijas. Slapukai perkeliami į internetinės svetainės lankytojo kompiuterį pirmą kartą apsilankius mūsų interneto svetainėje.

 

Slapukais siekiama užtikrinti patogų, saugų interneto svetainės veikimą, taip pat analizuoti interneto svetainės lankytojų įpročius. Tai leidžia geriau pritaikyti interneto svetainę jos lankytojų poreikiams. Kai kurios slapukų rūšys (pvz., būtinieji slapukai) yra reikalingi interneto svetainės tinkamam funkcionavimui.

 

RESPONSE interneto svetainėje naudojami šie žemiau pateikiami slapukai:

Slapuko pavadinimas

Aprašymas ir rūšis

Sukūrimo momentas

Galiojimo laikas

Naudojami duomenys

pll_language

Nustato lankytojo dažniausiai naudojamą kalbą ir pateikia lankytojui svetainės turinį atitinkama kalba, jeigu tai yra įmanoma.

Įėjimo į puslapį metu

1 metai

Naudotojo pasirenkama kalba, kai jis grįžta į svetainę.

         

 

Jūs galite kontroliuoti slapukų naudojimą keisdami savo interneto naršyklės nustatymus. Kiekviena naršyklė yra skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nustatymus, rekomenduojame susipažinti su jos naudojimosi žinynais ir instrukcijomis. Jei nenorite, kad slapukai rinktų informaciją, naršyklės nustatymuose atsisakykite slapukų naudojimosi. Vis dėlto, kai kurios slapukų rūšys (pvz., būtinieji slapukai) yra reikalingos interneto svetainės tinkamam funkcionavimui, tad atsisakius šių slapukų interneto svetainė gali prarasti funkcionalumą.

 

Daugiau  naudingos informacijos apie slapukus, apie tai, kaip juos kontroliuoti ir šalinti, galite rasti interneto svetainėje www.allaboutcookies.org.

 

Jūsų asmens duomenų gavėjai

 

Vykdydami savo veiklą pasitelkiame įvairius paslaugų teikėjus (duomenų tvarkytojus), kuriems gali būti perduodami Jūsų asmens duomenys (pvz., buhalterinės apskaitos paslaugų teikėjai, ryšio paslaugų teikėjai, serverio paslaugų teikėjai ir pan.).  Bet kokiu atveju mūsų pasitelktiems paslaugų teikėjams Jūsų asmens duomenys perduodami tik tuomet ir tik tokia apimtimi, kada ir kiek tai yra būtina atitinkam jų paslaugų teikimui.

 

Jūsų duomenys gali būti teikiami ir kitiems duomenų gavėjams (pvz., teismui, notarams, antstoliams, įvairioms valstybinėms institucijoms ir pan.). Teikdami Jūsų asmens duomenis kitiems duomenų gavėjams, siekiame užtikrinti, kad būtų įgyvendinami atitinkami teisės aktų reikalavimai bei Jūsų asmens duomenys nebūtų prarasti arba naudojami neteisėtai.

 

Duomenų subjektų teisės

 

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias teises:

 • susipažinti su savo asmens duomenimis ir su tuo, kaip jie yra tvarkomi (turite teisę gauti patvirtinimą, ar tvarkome Jūsų duomenis, o taip pat teisę susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir kita su tuo susijusia informacija);
 • reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis (jei manote, kad mūsų tvarkoma informacija apie jus yra netiksli, neteisinga, visuomet turite teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti);
 • reikalauti ištrinti savo asmens duomenis (esant tam tikroms teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms, pvz., kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt., turite teisę prašyti, kad ištrintumėme Jūsų asmens duomenis);
 • reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą (esant tam tikroms teisės aktuose nurodytoms aplinkybėms, pvz., kai Jūsų asmens duomenys tvarkomi neteisėtai ir kt., turite teisę prašyti, kad apribotumėme Jūsų asmens duomenų tvarkymą);
 • reikalauti perkelti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Jums patogia forma (tam tikrais atvejais, turite teisę perkelti kitam duomenų valdytojui duomenis, kuriuos tvarkome gavę Jūsų sutikimą);
 • nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, jei jie tvarkomi teisėto intereso pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra teisėtų priežasčių tokiam tvarkymui arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;
 • atšaukti duotą sutikimą savo asmens duomenų tvarkymui. Tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi atskiro sutikimo pagrindu, turite teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą savo asmens duomenų tvarkymui.

 

Jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ar yra pažeidžiamos Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.

 

Vis dėlto, prieš kreipiantis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, rekomenduojame pirmiausia nedelsiant susisiekti su RESPONSE (arba paštu adresu el. paštu info@response-legal.com). Tokiu būdu galėsime kartu rasti operatyviausią bei abiem šalims optimalų problemos sprendimą.

 

Šitas pranešimas atnaujintas 2022-10-24