Atgal į sąrašą
Andrius Karmonas
Vyresnysis teisininkas

Specializuojuosi bankų ir finansų teisės bei pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityse. Klientus konsultuoju pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos ir tarptautinių sankcijų įgyvendinimo klausimais. Taip pat, konsultuoju bei atstovauju klientus, siekiant gauti licencijas dėl mokėjimo ir finansinių paslaugų teikimo reguliuojamoje finansų rinkoje.

Taip pat teikiu konsultacijas esamiems finansų rinkos dalyviams dėl duomenų apsaugos bei finansinių paslaugų reguliavimo atitikties bei rizikų valdymo klausimų.

2022 – dabar
Visos veiklos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo bei tarptautinių sankcijų įgyvendinimo rizikų vertinimai, auditai
Atliekami reguliarūs finansų įstaigų ir kitų įpareigotųjų subjektų visos veiklos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo bei tarptautinių sankcijų įgyvendinimo rizikos vertinimai, ataskaitos, atliktinų veiksmų planai. Taip pat, atliekami reguliarūs šių subjektų PPTF prevencijos vidaus politikų, vidaus kontrolės procedūrų ir sistemų auditai bei šių auditų ataskaitų pristatymai subjektų vadovaujantiems asmenims.
2022 – dabar
Nuolatinės teisinės konsultacijos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos bei tarptautinių sankcijų įgyvendinimo klausimais
Pagalba klientams kuriant ir įgyvendinant efektyvias PPTF prevencijos įgyvendinimo programas bei sistemas, atitinkančias atitinkamas teisės aktų nuostatas, kompetentingų institucijų išaiškinimus bei priežiūros institucijų lūkesčius. Nuolatinis vidinių politikų bei procedūrų rengimas, pildymai ir korekcijos finansų rinkos dalyviams bei kitiems įpareigotiesiems subjektams.
2022 – 2023
Konsultacijos licencijavimo bei veiklos klausimais pagal naująjį sutelktinio finansavimo reglamentą (ES) 2020/1503
Atstovauta ne vienam klientui licencijavimo pagal naująjį sutelktinio finansavimo reglamentą (ES) 2020/1503 procesuose, taip prisidedant prie šių licencijų gavimo. Taip pat, teikiamos konsultacijos sutelktinio finansavimo rinkos dalyviams dėl veiklos reguliavimo pokyčių, numatytų naujajame reglamente.
2021 – dabar
Konsultacijos bankų bei specializuotų bankų licencijavimo klausimais
Teikiamos teisinės konsultacijos bei rengiami reikalingi dokumentai klientams siekiant gauti specializuotų bankų bei bankų licencijas.
2021
Mokymai asmens duomenų apsaugos srityje
Organizuoti bei vesti mokymai įmonės darbuotojams dėl Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento taikymo bei įgyvendinimo įmonės veikloje.
2019 – dabar
Įvairių finansų rinkos dalyvių steigimas ir licencijavimas, atitiktis
Teisinės konsultacijos Lietuvos bei užsienio kapitalo įmonių licencijavimo ir veiklos klausimais, teisinių dokumentų rengimas klientams ketinant teikti įvairias mokėjimo ar investicines paslaugas ir investicinę veiklą.
2019 – dabar
Konsultavimas bankų ir finansų teisės klausimais
Teisinės konsultacijos bankų, kredito unijų, draudimo įmonių veiklos klausimais. Konsultacijos, dokumentų rengimas bei įmonių, siekiančių tapti finansų rinkos dalyvėmis, atstovavimas.
Išsilavinimas
2018
Vilniaus universitetas (teisės magistro laipsnis)
Profesinė veikla
nuo 2024
Advokatų profesinė bendrija Šenavičius ir partneriai RESPONSE, vyresnysis teisininkas
2021-2024
Advokatų profesinė bendrija Šenavičius ir partneriai RESPONSE, teisininkas
2019 – 2021
ECOVIS ProventusLaw advokatų kontora Kvainauskas, Andziulytė ir partneriai, teisininkas
2018 – 2019
Uždaroji akcinė draudimo brokerių bendrovė „Sagauta“, teisininkas
2017 – 2018
Advokatų Songailos, Gumuliauskienės, Korsako ir Astrauskienės profesinė bendrija „SGKA Legal“, teisininkas