Atgal į sąrašą
Kristupas Bagdonavičius
Vyresnysis teisininkas

Specializuojuosi finansinių paslaugų, virtualaus turto paslaugų reguliavimo, įmonių teisės srityse.

Konsultuoju klientus finansų rinkos dalyvių licencijavimo bei veiklos reguliavimo klausimais, taip pat intensyviai gilinu savo žinias bei konsultuoju klientus virtualaus turto rinkos bei jos reguliavimo klausimais. Sukaupta patirtis bei kompetencija leidžia pasiūlyti klientams optimalius ir praktinius sprendimus teisinio reguliavimo, rizikos valdymo, atitikties klausimais, taip pat padėti pasiruošti teisinio reguliavimo pokyčiams bei teikti profesionalias konsultacijas.

2023
Banko licencijavimas
Teikiamos teisinės konsultacijos bei rengiami reikalingi dokumentai klientui siekiant pasiruošti banko licencijavimo procesui.
2023
Valdymo įmonės licencijavimas
Teikiamos teisinės konsultacijos, rengiami dokumentai bei koordinuojamas procesas klientui siekiant gauti valdymo įmonės licenciją pagal Lietuvos Respublikos alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymą.
2022-2023
Konsultacijos licencijavimo bei veiklos klausimais pagal naująjį sutelktinio finansavimo reglamentą (ES) 2020/1503
Šiuo metu atstovaujama ne vienam klientui licencijavimo pagal naująjį sutelktinio finansavimo reglamentą (ES) 2020/1503 procesuose. Taip pat aktyviai teikiamos konsultacijos sutelktinio finansavimo rinkos dalyviams dėl veiklos reguliavimo pokyčių, numatytų naujajame reglamente.
2022-2023
Konsultacijos kredito unijoms
Konsultacijų teikimas Lietuvoje veikiančios kredito unijoms įvairiais kompleksiniais veiklos klausimais, teisinių dokumentų rengimas ir kt.
2022-2023
Virtualaus turto paslaugų teikėjų konsultavimas FNTT patikrinimų metu
Teiktos teisinės konsultacijos ir teisinė pagalba klientams, užsiimantiems virtualaus turto paslaugų teikimu, Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybai atliekant jų veiklos patikrinimus.
2022
Inovatyvaus alternatyvaus finansavimo produkto kūrimas
Teiktos teisinės konsultacijos ir rengti reikalingi dokumentai klientui kuriant inovatyvų su alternatyviuoju finansavimu susijusį produktą, paremtą anglies dvideginio kreditais (angl. carbon credits).
2022
Elektroninių pinigų įstaigos steigimas
Teiktos teisinės konsultacijos ir rengti reikalingi dokumentai UAB BLUE EMI LT gaunant elektroninių pinigų įstaigos licenciją.
2021-2023
Konsultacijos virtualaus turto (kriptoturto) klausimais
Aktyviai teiktos teisinės konsultacijos kompleksiniais su kriptoturtu susijusiais klausimais, įskaitant su kriptoturtu susijusių paslaugų teikimą bei jų reguliavimą, vertybinių popierių požymių turinčių žetonų siūlymus (STO), su kriptoturtu susijusių paskolų teikimą, pirminių žetonų platinimų pasiūlymus (ICO), NFT platformų operavimo. Taip pat teikta klientams pagalba rengiant bei derinant susijusius teisinius dokumentus.
2021-2023
Konsultacijos specializuotiems bankams
Specializuotų bankų konsultavimas kompleksiniais veiklos klausimais, susijusiais su atitikties užtikrinimu, tinkamu rizikos valdymu, taip pat kapitalo ir kitais veiklos klausimais. Šiuo metu taip pat atstovaujamas specializuotas bankas Lietuvos bankui vykdant patikrinimą rizikos valdymo srityje.
2021
Specializuoto banko steigimas
Teisinės konsultacijos UAB SME Bank steigiant naują specializuotą banką, įskaitant visų licencijavimo dokumentų rengimą, licencijavimo proceso koordinavimą. Procesas sėkmingai užbaigtas Europos Centriniam Bankui per mažiau nei 12 mėn. išdavus klientui specializuoto banko licenciją.
2021
Valdymo įmonės steigimas
Teiktos teisinės konsultacijos klientui UAB URBANUM RE gaunant valdymo įmonės veiklos leidimą, leidžianti valdyti informuotiesiems investuotojams skirtus investicinius fondus.
2021
Finansų maklerio įmonės steigimas
Teisinės konsultacijos UAB „Monsoon Capital“ finansų maklerio įmonės licencijavimo ir veiklos klausimais, visų teisinių dokumentų rengimas. Klientui sėkmingai suteikta C kategorijos finansų maklerio įmonės licencija.
2021
Elektroninių pinigų įstaigos steigimas, konsultacijos veiklos klausimais
Teiktos teisinės konsultacijos, rengti visi reikalingi dokumentais UAB „NS Pay“ bei UAB „DRUSVALAS“ sėkmingai gaunant elektroninių pinigų įstaigų licencijas (ribotos veiklos). Taip pat teiktos konsultacijos dėl veiklos pradžios po licencijos išdavimo.
2021
Sutelktinio finansavimo platformų steigimas ir konsultacijos rinkos dalyviams
Per 2021 m. padėta 5 klientams įsirašyti į Lietuvos banko administruojamą Viešąjį sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašą. Intensyviai teiktos konsultacijos sutelktinio finansavimo rinkos dalyviams kompleksiniais veiklos klausimais: institucinių investuotojų pritraukimas, naujų veiklos modelių analizė, sudėtingų sutelktinio finansavimo sandorių rizikos vertinimas, veiklos dokumentų adaptacija prie rinkos pokyčių, naujų produktų įvedimas į rinką ir kt.
Išsilavinimas
2020
Mykolo Romerio universitetas, Lietuva ( įgytas teisės magistro laipsnis)
2018
Mykolo Romerio universitetas, Lietuva (įgytas teisės bakalauro laipsnis)
Profesinė veikla
nuo 2022
Advokatų profesinė bendrija Šenavičius ir partneriai RESPONSE, vyresnysis teisininkas
2019-2022
Advokatų profesinė bendrija Šenavičius ir partneriai RESPONSE, teisininkas
2018-2019
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, vyresnysis specialistas
2016-2017
Advokatų kontora „Ellex Valiūnas ir partneriai“, jaunesnysis teisininkas