Atgal į sąrašą
Lukas Vitauskas
Vyresnysis teisininkas, advokatas

Lietuvoje bei Prancūzijoje įgytas teorines teisines žinias sėkmingai taikau praktinėje bei akademinėje veikloje.

Aktyviai atstovauju klientų interesams teismuose, valstybinėse institucijose, ginčų komisijose, derybose bei mediacijos posėdžiuose. Reikšmingos patirties sukaupiau teikdamas teisines paslaugas kompleksiniuose bei nestandartiniuose sandoriuose įsigyjant ar parduodant įmonių akcijas, reikalavimų teises ar reikalavimų teisių portfelius. Atlieku teisinius auditus (Due Diligence) įmonių įsigijimo ir susijungimo sandoriuose bei rengiu kitus susijusius dokumentus, sėkmingam ir sklandžiam sandorio procesui bei kliento pageidaujamo rezultato pasiekimui. Vienoje iš Vilniaus aukštųjų mokyklų dalinuosi su studentais sukauptomis žiniomis, dėstydamas verslo teisės kursą anglų kalba.

Kompleksiniai teisminiai ginčai nemokumo procesuose
Aktyvus dalyvavimas žiniasklaidoje plačiai aptariamame nemokumo procese (tiek restruktūrizavimo, tiek bankroto), atstovaujant hipotekos kreditoriaus bei akcininkų interesams. Dalyvavimas kreditorių susirinkimuose, atstovavimas teisminiuose ginčuose. Sėkmingas bankroto bylos užbaigimas, bankroto bylą nutraukus sudarius taikos sutartį.
Teisminiai ginčai prieš nesąžiningus skolininkus
Maksimaliai apginti kliento interesai skolos išieškojimo procese prieš nesąžiningus skolininkus. Inicijuota ir dalyvauta keliose civilinėse bylose prieš tuos pačius skolininkus, kurie siekė išvengti prievolės grąžinti įsiskolinimą. Visos civilinės bylos buvo išnagrinėtos klientui palankiausiu būdu. Galiausiai vieno iš skolininkų pareiškimas dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo buvo atmestas (byla buvo nagrinėjama du kartus pirmosios instancijos teisme bei du kartus apeliacinės instancijos teisme). Taip pat siekiant apginti kliento interesus yra išnaudojamos visos įmanomos teisinės priemonės. Kitu atveju, susijusiu su nesąžiningu skolininku, bankroto procesas buvo privestas iki bankroto pripažinimo tyčiniu, padidinant kliento galimybes patenkinti savo finansinius reikalavimus.
Teisminiai ginčai dėl sandorių ginčijimo
Procesinių dokumentų rengimas ir atstovavimas teisminiuose ginčuose pagal kelių ieškovų skirtingus dėl sandorio, kurio objekto vertė siekė 5 600 000 EUR. Civilines bylas sujungus į vieną, teko dalyvauti teisminiame ginče prieš keletą ieškovų ir gintis nuo kelių skirtingų sandorio pripažinimo negaliojančiu pagrindų, kuriuos įrodinėjo ieškovai. Proceso eigoje su vienu iš ieškovu buvo sudaryta taikos sutartis. Likusi bylos dalis, kuri toliau buvo nagrinėjama teisme, buvo atmesta. Tokiu būdu buvo įrodyta, jog nėra teisinių pagrindų pripažinti sandorį negaliojančiu.
Teisminis ginčas byloje pagal skolininko ieškinį dėl tariamai pažeistų finansinių paslaugų vartotojo teisių gynimo
Apginti finansų įstaigos interesai teisminiame ginče dėl suteiktų finansinių paslaugų. Šioje byloje buvo aiškinamasi ar paskolos gavėjui, kuriam buvo refinansuoti ankstesni įsipareigojimai, paskola buvo suteikta nepažeidžiant atsakingo skolinimo principo.
Įsigijimo bei susijungimo sandoriai
Sandorių struktūros rengimas, kliento atstovavimas derybose tiek santykiuose su kitomis šalimis, tiek kreditoriais (jeigu sandoris finansuojamas finansų įstaigų), visų susijusių dokumentų, sutarčių rengimas. Teisinio audito (Due Diligence) atlikimas, rizikų identifikavimas, prevencija, komunikacija, proceso organizavimas ir vedimas su kitais išorės konsultantais. Derybos su finansų įstaigomis, visų reikalingų dokumentų rengimas. Detalus sandorių proceso organizavimas ir kuravimas.
Sandorių kainodaros dokumentacijos rengimas
Sandorių kainodaros dokumentacijos (Transfer Pricing), atitinkančios Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos reikalavimus, įmonių grupėms rengimas. Aktyvus dalyvavimas funkcinių interviu susitikimuose, pateiktų dokumentų teisinė analizė, grupės viduje sudaromų sandorių atitikties ištiestosios rankos principui analizė ir išvadų rengimas.
Išsilavinimas
2017
Savojos Monblano universitetas, Prancūzija (įgytas teisės magistro laipsnis, specializacija – Europos ir tarptautinė verslo teisė)
2017
Mykolo Romerio universitetas, Lietuva (įgytas teisės magistro laipsnis)
2015
Mykolo Romerio universitetas, Lietuva (įgytas teisės bakalauro laipsnis)
Profesinė veikla
nuo 2022
Vilniaus kolegija, lektorius
nuo 2021
Advokatų profesinė bendrija Šenavičius ir partneriai RESPONSE, advokatas, vyriausiasis teisininkas
2019-2021
Advokatų profesinė bendrija Šenavičius ir partneriai RESPONSE, advokato padėjėjas, vyriausiasis teisininkas
2018-2019
Advokatų profesinė bendrija „Tvins“, vyresnysis teisininkas
2015-2018
LEADELL Balčiūnas ir Grajauskas advokatų kontora, teisininkas