Specializuojuosi finansinių paslaugų reguliavimo, įmonių teisės bei asmens duomenų apsaugos srityse.

Kuruoju finansų įstaigų steigimo bei licencijavimo klausimus. Vertinu klientų veiklos rizikas bei siūlau optimalius ir praktinius sprendimus šioms rizikoms suvaldyti. Padedu pasiruošti teisinio reguliavimo pokyčiams, teikiu konsultacijas veiklos metu iškylančiais klausimais, atstovauju klientus įvairiose institucijose. 

2022
Sutelktinio finansavimo platformų pagal naująjį ES Sutelktinio finansavimo reglamentą steigimas
Teiktos teisinės konsultacijos ir kuruotas procesas Lietuvos bankui pateikiant pirmąsias paraiškas Lietuvoje dėl licencijos pagal ES Sutelktinio finansavimo reglamentą suteikimo mūsų klientams. Nuolatos dirbame su ES Sutelktinio finansavimo reglamentu ir padedame klientams pasirengti naujiems reikalavimams.
2021-2022
Elektroninių pinigų įstaigos steigimas
Teikiamos teisinės konsultacijos ir kuruojamas procesas klientui siekiant gauti elektroninių pinigų įstaigos licenciją. Pradėtas licencijavimo procesas.
2021-2022
Specializuoto banko steigimas
Teiktos teisinės konsultacijos naujo banko steigimo Lietuvoje klausimais. Pradėtas licencijavimo procesas.
2021
Elektroninių pinigų įstaigos steigimas
Teiktos teisinės konsultacijos ir kuruotas procesas klientui UAB „Drusvalas“ sėkmingai gaunant elektroninių pinigų įstaigos licenciją (ribotos veiklos).
2021
Valdymo įmonės ir investicinių fondų steigimas
Teiktos teisinės konsultacijos klientui UAB „URBANUM RE“ siekiant gauti valdymo įmonės veiklos leidimą (valdyti informuotiesiems investuotojams skirtus investicinius fondus). Klientui sėkmingai išduotas valdymo įmonės veiklos leidimas. Taip pat klientui buvo suteikta teisinė pagalba steigiant naujus investicinius fondus.
2021
Finansų įstaigoms teiktos nuolatinės teisinės konsultacijos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo (PPTF) prevencijos klausimais
Vien 2021 metais 8 klientai – įvairios prižiūrimos finansų įtaigos – konsultuoti dėl tinkamo visos veiklos PPTF rizikos vertinimo atlikimo. 2 finansų rinkos dalyviams padėjome pasirengti Lietuvos banko atliekamiems inspektavimams PPTF prevencijos klausimais. Nuolatos teikiame konsultacijas finansų įstaigoms dėl PPTFP sistemos ir algoritmų sukūrimo, peržiūros ir tobulinimo, taip pat atliekame teisinius PPTF prevencijos auditus.
2021
Elektroninių pinigų įstaigos steigimas
Teiktos teisinės konsultacijos ir kuruotas procesas klientui UAB „NS Pay“ sėkmingai gaunant elektroninių pinigų įstaigos licenciją (ribotos veiklos).
2021
Specializuoto banko steigimas
Teiktos teisinės konsultacijos, rengti teisiniai dokumentai bei koordinuotas licencijavimo procesas klientui UAB „SME Bank“ steigiant naują specializuotą banką. Europos Centrinis Bankas klientui sėkmingai suteikė specializuoto banko licenciją. Licencijavimo procesas truko mažiau nei 12 mėn. Klientas taip pat konsultuotas įvairiausiais banko veiklos pradžios klausimais.
2021
Finansų maklerio įmonės steigimas
Teisinės konsultacijos finansų maklerio įmonės licencijavimo ir veiklos klausimais, visų teisinių dokumentų rengimas klientui UAB „Monsoon Capital“ Lietuvoje steigiant C kategorijos finansų maklerio įmonę. Klientui sėkmingai sutekta maklerio įmonės licencija.
2021
Sutelktinio finansavimo platformų steigimas ir rinkos dalyvių nuolatinis konsultavimas
Vien per 2021 metus padėta 5 klientams sėkmingai įsirašyti į Lietuvos banko administruojamą Viešąjį sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašą. Kone kasdien konsultuotos rinkoje veikiančios sutelktinio finansavimo platformos kompleksiniais einamaisiais jų veiklos klausimais (institucinių investuotojų pritraukimas, naujų veiklos modelių analizė, sudėtingų sutelktinio finansavimo sandorių rizikos vertinimas ir kt.).
2019
Specializuoto banko steigimas
Teiktos teisinės konsultacijos bankų veiklos klausimais, rengti teisiniai dokumentai bei koordinuotas licencijavimo procesas steigiant naują specializuotą banką.
2018-2019
Pagalba klientui sėkmingai gaunant specializuoto banko licenciją
Teisinių konsultacijų teikimas, visų licencijavimui reikalingų teisinių dokumentų rengimas bei licencijavimo proceso koordinavimas. Klientui sėkmingai išduota specializuoto banko licencija. Teisinių dokumentų rengimas bankinės veiklos pradžiai.
2019
Finansų maklerio įmonės steigimas
Teisinės konsultacijos finansų maklerio įmonės licencijavimo ir veiklos klausimais, visų teisinių dokumentų rengimas klientui Lietuvoje steigiant C kategorijos finansų maklerio įmonę.
2018-2019
Pagalba klientui sėkmingai gaunant mokėjimo įstaigos licenciją
Nuolatinės konsultacijos, visų mokėjimo įstaigos licencijavimo procese reikalingų dokumentų parengimas ir licencijavimo proceso kuravimas. Klientui sėkmingai išduota mokėjimo įstaigos licencija. Klientui taip pat parengti visi mokėjimo įstaigos veiklai reikalingi teisiniai dokumentai.
nuo 2017
Nuolatinės konsultacijos kompleksiniais asmens duomenų apsaugos klausimais
Įvairių tarptautinių ir Lietuvos finansų įstaigų (bankų, valdymo įmonių, mokėjimo paslaugų teikėjų, sutelktinio finansavimo platformų ir kt.), „FinTech“ startuolių, taip pat didelių gamybos ir paslaugų įmonių, Baltijos šalių prekybos centrų ir kitų verslo klientų nuolatinis konsultavimas asmens duomenų apsaugos klausimais. Operatyvus krizinių situacijų valdymas asmens duomenų pažeidimų atvejais.
Išsilavinimas
nuo 2017
Vilniaus universitetas, Lietuva (tęsiamos teisės doktorantūros studijos)
2016
Vilniaus universitetas, Lietuva (įgytas teisės magistro laipsnis)
2011
Vilniaus universitetas, Lietuva (įgytas verslo vadybos ir administravimo bakalauro laipsnis)
Profesinė veikla
nuo 2022
Advokatų profesinė bendrija Šenavičius ir partneriai RESPONSE, partneris
2019-2022
Advokatų profesinė bendrija Šenavičius ir partneriai RESPONSE, asocijuotas partneris
2015-2019
Advokatų profesinė bendrija „Tvins“, vyresnysis teisininkas