Atgal į sąrašą
Lietuvos el. pinigų bei mokėjimo įstaigų analizė vidaus kontrolės ir valdymo sistemos patikimumo kontekste. Ar tenkinami reikalavimai?
2022-03-17
Lietuvos bankas atliko šešių paslaugas teikiančių elektroninių pinigų bei mokėjimo įstaigų vidaus kontrolės ir valdymo sistemos patikimumo reikalavimų įgyvendinimo analizę. Kokios analizės išvados?

Statistiniai rezultatai

Anot Lietuvos banko, įvertinus nurodytų įstaigų vidinius dokumentus bei tvarkas, rezultatai yra tokie:

  • 50 proc. įstaigų reikalavimų įvykdymo rezultatas yra vidutinis (reikalavimai tenkinami iš esmės);
  • 33 proc. įstaigų rezultatas yra žemas (reikalavimai tenkinami iš dalies); ir
  • 17 proc. įstaigų keliamų vidaus kontrolės ir valdymo sistemos patikimumo reikalavimų neatitinka.

Pažymėtina, kad nei viena įstaiga negavo aukšto Lietuvos banko įvertinimo, reiškiančio, kad įstaiga pilnai atitinka reikalavimus.

Pagrindiniai trūkumai

Aptikti trūkumai yra skirtingų apimčių. Dalį trūkumų įstaigos gali ištaisyti ganėtinai lengvai ir greitai (pvz., nurodoma, kad dalis vidinių dokumentų buvo nepatvirtinti valdymo organo, nebuvo užtikrintas reguliarus dokumentų peržiūrėjimas, ar vidiniuose dokumentuose nepatariamos įstaigų vadovų ir darbuotojų funkcijos, atsakomybės ribos bei atskaitomybė).

Visgi, įžvelgtini ir didesnės apimties trūkumai – be kita ko, įstaigos neturi paskyrusios asmenų, atsakingų už kontrolės funkcijas, įstaigos nereglamentuoja rizikos valdymo strategijų, nėra rengiami rizikos valdymo žemėlapiai, rizikų ir incidentų registrai bei rizikos valdymo tobulinimo ir komunikacijos planai, nevykdoma rizikos analizė bei vertinimas ir kt.

Su pilna analize galite susipažinti nuorodoje.

Kokių veiksmų turi imtis finansų įstaigos?

Remiantis Lietuvos banko įžvalgomis bei aktualiais teisės aktų reikalavimais, įstaigos turi:

  • aiškiai nustatyti pagrindinius veiklos organizavimo ir vidaus kontrolės principus bei užtikrinti šių principų laikymąsi;
  • sukurti ir užtikrinti vidaus kontrolės sistemą, be kita ko susidedančią iš tinkamos organizacinės struktūros, vidaus informavimo sistemos, tinkamos darbuotojų atskaitomybės bei kompetencijų sistemos, veiksmingo rizikos nustatymo, reguliaraus vidaus kontrolės sistemos vertinimo ir kt.;

Kadangi nustatyti trūkumai iš dalies yra aktualūs ir kitiems finansų rinkos dalyviams, norėdami sustiprinti savo įstaigų vidaus kontrolės bei valdymo sistemos patikimumo reikalavimus, kviečiame konsultuotis su RESPONSE bankų ir finansų teisės ekspertais.

 

Andrius Karmonas

Susijusios naujienos
2024-07-08
Naujausia Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika leidžia suabejoti hipotekos teisės absoliutumu?
2024-07-08
Milijoninės baudos už BDAR pažeidimus visur kitur, tik ne savam kieme. Išties?
2024-06-18
Svarbūs statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ pakeitimai
visos naujienos