Atgal į sąrašą
Svarbūs statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ pakeitimai
2024-06-18

Nuo 2024 m. lapkričio 1 d. įsigalios nauja statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ („STR“) redakcija. Šioje redakcijoje įtrauktas naujas priedas – Statinių ir patalpų pagrindinės naudojimo paskirties įrašų nekilnojamojo turto kadastre keitimo aprašas, kartu atlikti ir kiti svarbūs pakeitimai.

 

Co-living įteisinimas

 

Vienas iš svarbiausių naujovių yra co-living (bendro gyvenimo namų) paskirties įtvirtinimas. Ši koncepcija leidžia bendro gyvenimo projektus įgyvendinti negyvenamuosiuose pastatuose, taip keičiant tradicinį pastatų klasifikavimą. Nors viešbučių ir sanatorijų paskirtys išlieka, co-living dabar taip pat priskiriamas negyvenamųjų pastatų kategorijai. Tokius namus bus galima statyti komercinės paskirties žemės sklypuose, tačiau jų negalima skaidyti į atskirus turtinius vienetus. Bendro naudojimo patalpos turės sudaryti ne mažiau kaip 20 proc. nuomai skirtų patalpų, kas užtikrins, kad co-living projektai išlaikytų savo bendruomeniškumo ir socialinio bendravimo esmę.

 

Pagrindiniai STR pakeitimai

 

  • Tipai ir paskirčių grupės: Senesnėje STR redakcijoje pastatai buvo skirstomi tik pagal paskirtis. Naujoje redakcijoje atsiranda papildomi skirstymo kriterijai – tipai ir paskirčių grupės. Dabar pastatai pagal paskirtį skirstomi į du tipus: gyvenamuosius ir negyvenamuosius pastatus. Šie tipai toliau skirstomi į paskirties grupes, tokias kaip komerciniai, administraciniai, socialiniai, daugiabučiai ir kt.
  • Konkrečios paskirtys: Paskirties grupės toliau suskirstomos į konkrečias paskirtis, tokias kaip viešbučių, prekybos, paslaugų, poilsio, daugiabučių, dvibučių ir kt. Pastatų klasifikavimas pagal tipus, paskirties grupes ir konkrečias paskirtis pateiktas STR 1 priede.
  • Patikslintas paskirčių sąrašas: Statinių ir atskirų nekilnojamojo turto kadastro objektų paskirčių sąrašas buvo patikslintas, kad jis atitiktų teritorijų planavimo dokumentuose naudojamą žemės naudojimo būdų turinį.
  • Supaprastintos procedūros: Panaikinta prievolė rengti projektą ir gauti statybos leidimą, kai keičiama tik pastato ar patalpos paskirtis, bet ne paskirties grupė – kitaip tariant, kai veikla pastate ar patalpoje keičiama į panašią pagal pobūdį ar specifiką veiklą.
  • Savivaldybių priežiūra: Savivaldybės įpareigotos užtikrinti, kad pastatai būtų naudojami pagal paskirtį, atitinkančią savivaldybės bendrajame plane numatytą leistiną teritorijos naudojimo būdą.
  • Mišrių paskirčių pastatai: Pastatuose bus galima turėti kelių paskirties grupių patalpas, jei: 1. Kitos paskirties patalpų plotas sudaro ne daugiau kaip 1/5 pastato bendro ploto. 2. Teritorijų planavimo dokumentuose žemės sklypui numatyti keli galimi žemės naudojimo būdai.

 

Išvada

 

Naujais STR pakeitimais sureaguota į Lietuvos nekilnojamojo turto rinkoje susiformavusį poreikį dėl co-living pastatų. STR pakeitimais patikslintas statinių ir atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais formuojamų patalpų paskirčių sąrašas, kad jis sutaptų su žemės naudojimo būdų turiniu, kuris naudojamas teritorijų planavimo dokumentuose. Tai leis jau pirminiame teritorijų planavimo etape „užkoduoti“ jų paskirtį. Taip pat numatytas griežtesnis reglamentavimas dėl skirtingų paskirčių patalpų viename pastate.

Susijusios naujienos
2024-07-08
Naujausia Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika leidžia suabejoti hipotekos teisės absoliutumu?
2024-07-08
Milijoninės baudos už BDAR pažeidimus visur kitur, tik ne savam kieme. Išties?
2024-05-17
Lietuvos bankas patvirtino mūsų kliento oficialaus siūlymo supirkti AB „Snaigė“ akcijas cirkuliarą
visos naujienos