Atgal į sąrašą
Viešųjų pirkimų procedūros taps efektyvesnės, mažės administracinė našta. Esminiai pakeitimai.
2021-12-30
Nuo 2022 m. sausio 1 d. įsigalioja dalis 2021 m. spalio mėnesį priimtų viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų pakeitimų, skirtų efektyvesniam procesui, mažesnei administracinei naštai užtikrinti. Esminiai pakeitimai:

– Auga mažos vertės pirkimo ribos: žodžiu bus galima sudaryti sutartį, kurios vertė 5 000 EUR (iki šiol buvo 3 000 EUR). Nuo 2023 m. sausio 1 d. neskelbiamos apklausos būdu bus galima vykdyti ir pirkimus, kurių vertė neviršija 15 000 EUR (iki tol ši riba – 10 000 EUR).

 – Mažai išleidžiančios perkančiosios organizacijos galės nevykdyti viešųjų pirkimų procedūrų: Įtvirtinta, kad tos organizacijos, kurių einamųjų metų pirkimų vertė neviršija 30 000 EUR, neprivalės prekių, paslaugų ar darbų pirkti viešųjų pirkimų būdu. Tokios perkančiosios organizacijos turės tik laikytis viešųjų pirkimų principų bei Viešųjų pirkimų tarnybai teikti metines ataskaitas.

– Mažės pirkimų, kuriuose laimėtojas nustatomas pagal kainą: per metus įvykdomų pirkimų, kuriuose ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas tik pagal kainą, kiekis mažinamas iki 50 proc. (iki šiol 70 proc. visų metų pirkimų laimėjusį pasiūlymą buvo galima išrinkti pagal kainos kriterijų).

– Rinkos konsultacijos taps dažnesnės: Įtvirtintas reikalavimas skelbti apie rinkos konsultacijas CPV IS ir tokias konsultacijas vykdyti jei per paskutinius 12 mėnesių perkant analogiškas ar panašias prekes, paslaugas ar darbus pirkime nebuvo gauta nei vieno pasiūlymo ar paraiškos arba buvo gautas tik vienas.

– Tiekėjus taps lengviau pašalinti iš pirkimo: perkančiajai organizacijai bet kokiomis tinkamomis priemonėmis galint įrodyti, kad tiekėjas padarė rimtą profesinį arba socialinės ir darbo teisės, aplinkos apsaugos pažeidimą, ji tokį tiekėją galės šalinti iš pirkimo procedūrų. Pažymėtina, kad įrodyti tokiam pažeidimui nebereikės, kad tiekėjui būtų skirta bauda ar kitokia sankcija, nereikės sulaukti galutinio teismo sprendimo, kuriuo nubaudžiamas tiekėjas.  Taip pat tiekėjui sudarius Konkurencijos įstatymo draudžiamus susitarimus, 3 metus nuo tokio pažeidimo padarymo jis bus privalomai šalinamas iš pirkimų (iki šiol toks pašalinimo pagrindas buvo neprivalomas). Be to, jei perkančioji organizacija gali įrodyti, kad toks tiekėjas įsteigtas siekiant išvengti pašalinimo dėl minėtų pagrindų, perkančioji organizacija šį tiekėją taip pat galės pašalinti. Tiesa, sprendžiant dėl tiekėjo pašalinimo neprivalomais pagrindais, perkančioji organizacija turės vertinti, ar pašalinimas yra proporcingas vertinamam tiekėjo elgesiui, motyvuoti tokį sprendimą.

– Siekiama labiau centralizuoti pirkimus: Siekiama didinti pirkimų, kurie vykdomi per centrines perkančiąsias organizacijas, skaičių, todėl perkančiosios organizacijos privalės pirkimus vykdyti per CPO katalogus, jei ten esančios prekės, paslaugos ar darbai atitinka organizacijos poreikius. Tik išskirtiniais atvejais perkančioji organizacija galės pirkimą vykdyti pati, tačiau tokias priežastis – kuo šis atvejis išskirtinis, privalės nurodyti pirkimo dokumentuose. Be kita ko, be CPO bus kuriamos ir regioninės centrinės perkančiosios organizacijos, o nuo 2023 m. pradžios savivaldybėms ir jų įstaigoms bus privaloma pirkimus vykdyti centralizuotai.

– Neįprastai mažą kainą grįsti reikės tik pirmoje vietoje esančiam tiekėjui: Supaprastintuose pirkimuose perkančioji organizacija galės prašyti, kad neįprastai mažą kainą grįstų tik ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas.

– Statybos darbų pirkimuose tiekėjai privalės turėti reikiamos kvalifikacijos darbuotojų: statybos darbų pirkimuose tiekėjas kartu su pasiūlymu turės teikti savo darbuotojų sąrašą, jei Statybos įstatyme numatyta pareiga rangovui turėti atitinkamos darbo srities darbuotojų.

– Daugiau dėmesio aplinkos apsaugai, inovatyvumui: įtraukti nauji viešųjų pirkimų principai, numatantys, kad perkančiųjų organizacijų vykdomi pirkimai skatintų inovatyvių produktų pasiūlą, įtakos klimato kaitai, aplinkos taršos mažinimą.

Be to, nuo 2023 m. sausio 1 d. įsigalios dar vienas labai laukiamas ir sveikintinas pakeitimas – Perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisijoje turės būti bent vienas asmuo, turintis pirkimo specialisto pažymėjimą. Viešųjų pirkimų tarnyba pirkimų vykdytojų žinių patikrinimą ir pažymėjimų išdavimą, kurie galios 5 metus, pradės nuo 2022 m. liepos 1 d.

 

Vita Sabalytė

Vyresnioji teisininkė Šenavičius ir partneriai RESPONSE

Susijusios naujienos
2024-05-17
Lietuvos bankas patvirtino mūsų kliento oficialaus siūlymo supirkti AB „Snaigė“ akcijas cirkuliarą
2024-02-12
Kviečiame į nuotolinį renginį!
2024-03-20
Kviečiame į seminarą!
visos naujienos