Ginčų sprendimas
Atstovaujame verslą kredito ir finansavimo, viešųjų pirkimų, draudimo, restruktūrizavimo, bankroto, agroverslo, akcininkų, sutarčių ir kituose ginčuose.
Susisiekite
Nemokumas
Sandorių ginčijimas
Akcininkų ginčai
Viešųjų pirkimų ginčai
Administracinė teisena
Draudimo ginčai
Esame patyrusi ir didelė komanda. Šiuo metu atstovaujame klientams daugiau nei 100 ginčų įvairiose srityse (kredito ir finansavimo, viešųjų pirkimų, draudimo, restruktūrizavimo, bankroto, agroverslo, akcininkų, sutarčių ir t.t.). Išmanome verslo poreikius ir siūlome praktinius teisinius sprendimus, kurie visada pastebimi klientų ginčuose. Suprantame sudėtingus nacionalinės teismų sistemos aspektus. Turime profesinės patirties arbitražo procesuose.
Mūsų ginčų sprendimo ekspertai pirmiausia siūlo strategiją, kuri padėtų išvengti bylinėjimosi teismuose. Kai ginčų sprendimo teisme išvengti neįmanoma, mūsų pagrindinis tikslas – atstovauti ir apginti klientų verslo interesus, pasitelkus visą profesinę patirtį ir žinias išspręsti bylas veiksmingai, mažiausiomis išlaidomis klientui. Esame sukaupę reikšmingą patirtį atstovaujant klientų interesams įvairiuose verslo ginčuose visuose bendrosios jurisdikcijos ir administraciniuose teismuose.
100+ ginčų kasmet
Kasmet verslą atstovaujame daugiau nei 100 ginčų įvairiose srityse ginant jų teisėtus interesus.
Bylinėjimasis, peržengiantis sienas
Turime patirties arbitražo ir tarptautiniuose procesuose, pripažįstant ir vykdant Lietuvoje užsienio teismų ar arbitražų priimtus sprendimus bei užtikrinant būsimo teismo sprendimo įvykdymą (skolininkų turto paieška, apribojimų taikymas ir kt.). Tai itin aktualu tarptautiniams verslams ir tiems, kurie saugo savo reputaciją spręsdami ginčus neteisminiu keliu.
Ir ginčuose yra papildoma mylia
Ginčo pabaiga mums nėra taškas. Todėl imamės prevencinių veiksmų, o klientui pageidaujant įsitraukiame į viešą reputacijos formavimo komunikaciją.
Pajėgūs įveikti dar daugiau
Mūsų ginčų komandos dydis bei patirtis leidžia vienu metu dirbti su aibe ginčų. Mes pajėgūs perimti visą klientų ginčų portfelį bei dalyvauti grupinių ginčų projektuose. Tai rodo ir mūsų patirtis.
Įsiklausome ir esame pragmatiški
Pirmiausia siūlome strategiją, kuri padėtų išvengti bylinėjimosi teismuose, jei tai naudinga klientui ir tokia galimybė yra. Kai kito kelio nėra – įsiklausome į verslo interesą ir imamės veiksmų, kurie užtikrintų geriausiai kliento poreikius atitinkantį rezultatą.
Keičiame žaidimo taisykles
Ne kartą savo patirtimi įsitikinome, kad laimėjimai reguliuojamų sektorių ginčuose iš esmės gali keisti viso sektoriaus žaidimo taisykles. Didžiuojamės pergalėmis teismo salėje, lėmusias pokyčius finansų sektoriuje.
Suprantame, jog pergalė skirtinga
Pergalės vertė verslui peržengia finansinius rėmus, todėl žvelgiame ženkliai plačiau. Kartais pergalė yra reputacija ar laimėtas laikas. Tarptautiniams verslams, tikėtina, jog tai racionalumas, nes išlaikyta orientacija į verslo plėtrą jiems dažnai yra bene didžiausia vertė. Visa tai puikiai išmanome, todėl siūlome praktinius sprendimus.
Žinome, kaip svarbu greitis
Suvokiame sudėtingus nacionalinės teismų sistemos aspektus ir suprantame, kaip greitai keičiasi verslo aplinka bei poreikiai. Čia itin svarbus laiko kriterijus, todėl veikiame nedelsiant.
Jūsų kontaktiniai asmenys
Dr. Vytautas Šenavičius
Vadovaujantis partneris, advokatas
v.senavicius@response-legal.com +370 670 04194
Rytis Martinkėnas
Partneris, advokatas
r.martinkenas@response-legal.com +370 685 11 796