Įmonių teisė
Konsultuojame įmonių valdymo klausimais – nuo įmonių vidaus struktūrų ir akcininkų santykių iki verslo įsigijimo ir pardavimo.
Susisiekite
Įsigijimų ir susijungimų sandoriai
Komercinės sutartys
Darbo teisė
Agroverslas
Intelektinė nuosavybė
Duomenų apsauga
Konsultuojame klientus įvairiais kompleksiniais įmonių teisės bei akcininkų struktūros klausimais, koordinuojame įmonių susijungimų ir įsigijimų procesus. Nuolat teikiame profesionalią pagalbą verslo klientams asmens duomenų apsaugos teisės, darbo teisės bei intelektinės nuosavybės teisės srityse.
Visapusis kliento pasirengimas verslo plėtrai yra mūsų tikslas ir ambicija. Mes parengiame patikimas sutartis ir kitus teisinius dokumentus, lokalinius įmonės teisės aktus bei valdymui reikalingus dokumentus, teikiame pagalbą komunikuojant su valstybės institucijomis, klientais bei verslo partneriais.
Įmonių teisės profesionalai
Žinome, kaip tinkamai spręsti neįprastus ar sudėtingus įmonių teisės klausimus. Nuo greito ir sklandaus įmonės įsteigimo, jos įstatinio kapitalo koregavimo ar įmonės pertvarkymo procesų iki kompleksinių įmonių įsigijimo sandorių, įmonių jungimų ir skaidymų, obligacijų emisijų ar nestandartinių akcininkų susitarimų. Mūsų sukaupta patirtis leidžia verslui greitai ir patikimai judėti į priekį.
Ginčų su darbuotojais prevencija
Tinkamas darbo teisės nuostatų įgyvendinimas padeda verslui užtikrinti stabilius ir produktyvius santykius su darbuotojais. Specializuojamės darbo teisėje ir žinome, kaip mūsų klientams sukurti didžiausią naudą šioje srityje. Rengiame stiprias darbo sutartis bei kitas su darbuotojais sudaromas sutartis, lokalinius įmonės teisės aktus, konsultuojame verslą kompleksiniais darbo teisės klausimais.
Tvari verslo plėtra
Mūsų tikslas – maksimali verslo kliento interesų apsauga. Savo profesionalia pagalba padedame verslui patikimai startuoti veiklos pradžioje. Rengiame sutartis, užtikriname tinkamą intelektinės nuosavybės apsaugą bei mažiname kylančias veiklos rizikas. Siekiame, kad klientai būtų nuolat informuojami apie jiems aktualius naujus teisinius reikalavimus. Tuo pačiu pateikiame optimalius ir verslui draugiškus sprendimus šių reikalavimų įgyvendinimui.
Asmens duomenų apsauga
Kiekvienas verslas turi įgyvendinti asmens duomenų apsaugos priemones. Daugelį metų dirbdami šioje teisės srityje, gerai žinome jos praktinius niuansus. Konsultuojame Lietuvoje ir užsienyje veikiančius bankus, mokėjimo paslaugų teikėjus ir kitas finansų įstaigas, didžiuosius prekybos centrus, tarptautines gamybos ir paslaugų teikimo įmones. Padedame ne tik įgyvendinti asmens duomenų apsaugos reikalavimus, bet ir operatyviai bei patikimai sprendžiame su pažeidimais duomenų apsaugos srityje susijusius klausimus.
Jūsų kontaktiniai asmenys
Dr. Vytautas Šenavičius
Vadovaujantis partneris, advokatas
v.senavicius@response-legal.com +370 670 04194